Tin tức & sự kiện
Giới thiệu
Thursday, November 27, 2014
Giới thiệu

 

Các ngành nghề kinh doanh:
  Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;

 Xây dựng cầu đường bộ;

 San lấp mặt bằng;